Chemie/Farmacie

Chemie/Pharma

 

 

Firma Vulcascot je jako partner v potravinářském průmyslu známá a uznávaná již desetiletí.
Od roku 2002 má však také profesionální tým pro oblasti chemie-farmacie, který se nepřetržitě stará o záležitosti těchto průmyslových odvětvích.
Nejdůležitějšími produkty zde jsou mezi jinými vysoce čistící pomocné filtrační prostředky (křemelina, perlity – „Advanced Minerals“) pro farmaceutický průmysl, jako jsou aktivní uhlí pro rozmanité oblasti použití (např. voda, čištění odpadních plynů, katalyzátory a mnoho dalších). K tomuto nabízíme také rozdílná plnidla pro lakýrnický průmysl a půmyslové barvy, např. náš Vulcascot FS 27, který se mj. používá do barev používaných k značení cest.

Produkty:

Těžiště použití křemelin, perlitů, filtrčních desek, modulů a svíček v:

  • kapalinách (odkalovací filtrace - Klärfiltration hrubá - střední, sterilační filtrace)

  • filtrační aparáty

Příklady průmyslových odvětví:

Farmaceutický průmysl (např.krevní plasma, proteiny, laktóza)
Automobilový průmysl
Železářský a ocelárenský průmysl
Hliníkové fólie
Výroba nářadí
Likvidace odpadu / nebezpečný odpad
Polymerindustrie
Lakýrnický průmysl a půmyslové barvy
Jemná chemie
Stavební průmysl
Zesilovače aroma/chuti
Bazénová technika
Výroba pracích prášků
Anorganické, organické chemikálie
Užitková voda
Odpadní voda
Pitná voda
Kyselina citronová
Biodiesel
Jedlý olej
Škrobárenský a cukrárenský průmysl
a mnoho dalších


Těžiště použití aktivního uhlí:

  • Výfukové plyny (např. odstranění dioxinu a  těžkých kovů)
  • Kapaliny (např. příprava pitné vody)
  • Pevná média (např. pneumatiky, brzdové obložení)
    Mobilní filtrační jednotky (Cabot Norit)

Příklady průmyslových odvětví:

Výroba laktózy
Aminokyseliny
Penicilín
Kontrastní látky
Vitamíny, enzymy
Antibiotika, živočišné uhlí
Léky (kyselina salicylová, paracetamol)
Anorganické, organické chemikálie
Jemné chemikálie
Kyselina citronová
Nosný materiál katalyzátorů
Plynové masky
Užitková voda
Odpadní voda
Pitná voda
Jedlý olej
Škrobárenský a cukrárenský průmysl, cukrářské zboží
Zesilovače aroma/chuti
Získávání mědi a zlata, doly
Automobilový průmysl (baterie, pneumatiky, brzdové obložení, cisternový filtr)
Tiskárny
Železářský a ocelárenský průmysl
Petrochemie (proces Merox, úpravna vody)
Tabakový průmysl
Textilní průmysl
Biodiesel
a další

 

 


 


Poslední aktualizace: 2022-06-10 09:53:55

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google