Produkty vlastní značky

Produkty vlastní značky

Behaelter

Naše dlouholeté zkušenosti v mnoha oblastech potravinářského průmyslu, stejně jako tendence trhu posledních let nás podnítily k tomu, abychom se začali zabývat vedle stávajícího programu také vlastnímu produktovému programu.
Tento program prozatím zcela pokrývá oblast vína, piva a ovocných šťáv.       K němu se přidávají pomocné filtrační prostředky (vlastní směsi křemeliny, perlitu, celulozy) a také sortiment filtračních svíček, který nabízí pro každý požadavek vhodné řešení.

 

Firma VULCASCOT nabízí pod svou značkou produkty na úpravu a ošetření nápojů pro výrobce vína, piva, ovocných šťáv, nealkoholických nápojů           a výrobce destilátů z ovocných kvasů.

Bentonity:  
Vulcobent Protex

Ca-Na Bentonit – prášek vhodný pro odstraňování bílkovin

a P tříslovin z nápojů s vysokým pH

Vulcobent Aktiv G

Ca-Na Bentonit – granulovaný vhodný pro odstraňování bílkovin

a tříslovin z nápojů s vysokým pH

Vulcobent Top G

Ca-Na Bentonit – granulovaný vhodný pro odstraňování bílkovin

a tříslovin z nápojů s vysokým pH, vysokoaktivní

Vulcobent Top Na

Na Bentonit – granulovaný vhodný pro odstraňování bílkovin

a tříslovin z nápojů s vysokým pH, vysokoaktivní

Čeřící materiály:  
Vulcasol 30

Kyselý křemičitý sol s obsahem SiO2 cca 30% používaný

v kombinaci s Vulcagel L/P při školení vína tzv. Neustädter postupem.

Vulcagel L

Tekutá želatina jedlá používaná v kombinaci s Vulcasol 30 při

čeření a korekci tříslovin

Vulcagel Pre Tekutá želatina a kasein pro čeření moštů
Vulcagel P

Prášková želatina jedlá používaná v kombinaci s Vulcasol 30 při

čeření a korekci tříslovin

Vulcagel Fish

Prášková rybí želatina ke korektuře tříslovin a k čiření ve víně,

sladkých rezervách a jiných nápojích

Siřičitany:  
Vulcasulph

Čistý pyrosiřičitan draselný působí jako oxidační ochrana nápoje

(rmutu, moštu nebo vína) a zádržně pro MO

Vulcasulph L Forte

70%ní roztok pyrosiřičitanu amonného na síření vína

a jiných nápojů

Vulcasulph L Pro

40%ní roztok pyrosiřičitanu amonného na síření vína

a jiných nápojů

 

Stabilizační prostředky:

 
Vulcofin V

Nerozpustný PVPP šetrně odstraňuje fenolové substance a jejich

následné produkty

Vulcofin P Čistý kaseinát sodný získán z mléčné bílkoviny redukuje třísloviny a polyfenoly, zmenšuje organoleptický dojem těkavých kyselin přičemž analytická hodnota zůstává stejná
Vulcavin Extra

Čistá esterifikovaná stabilní kyselina metavinná je stabilizační

prostředek, který zamezuje růstu submikroskopických zárodků

Vulcotannin Rouge

Kombinace kondenzovaných a hydrolyzovaných taninů určených

ke stabilizaci barvy, optimalizaci chuti, k prevenci chybové chuti,

vazbě proteinů a metal-kompletaci kovů)

Vulcotannin FA Pro Směs taninů na stabilizaci barvy nápojů
Vulcotannin GE Kombinace taninů na stabilizaci chutě nápojů
Vulcotannin GE Special Kombinace taninů na stabilizaci chutě nápojů
Vulcogum C

Vysoce hodnotná arabská guma v tekuté formě používaná jako

ochranný koloid pro zpomalení krystalizace a seskladu částic

Kvasinky:  

Vulcaferm Blanc

Čisté sušené kvasinky kmene Saccharomyces Cereviciae.
Vulcaferm Rouge Čisté sušené kvasinky kmene Saccharomyces Cereviciae.
Vulcaferm C

Čisté sušené kvasinky kmene Saccharomyces Cereviciae používané

pro aroma šetřící prokvašení bílých vín (chladové kvašení)

Vulcaferm Arome

Čisté sušené kvasinky kmene Saccharomyces Cereviciae používané

pro aroma vín.

Vulcaferm Exlusiv

Čisté sušené kvasinky kmene Saccharomyces Cereviciae pěstované

s důrazem na zvýraznění jedinečnosti odrůdy. Pro odrůdy Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Vavřinecké, Frankovka

a Rulandské bílé

Vulcaferm Nutri DAP

Čistý hydrogenfosforečnan amonný podporuje kvasinky při   

jejich látkové výměně a je stěžejní při konečné fázi kvašení

Enzymy:  

Vulcazym Blanc

Granulovaný enzym do rmutu štěpí molekuly pektinu a tím zabraňuje

oxidaci šťávy a urychluje čiření.

Vulcazym Rouge

Granulovaný enzym do rmutu štěpí molekuly pektinu a tím zabraňuje

oxidaci šťávy a urychluje čiření, navíc šetrně vylouží barvicí látky ze slupky bobule.

Vulcazym Arome Vysoce čistý granulovaný enzym do rmutu a moštu k výrobě obsahově plných a výrazně aromatických vín.
Aktivní uhlí:  

Vulcacol F

Práškové aktivní uhlí aktivované kys.fosforečnou pro korekci

barvy nápojů.

Vulcacol G

Práškové aktivní uhlí aktivované kys.fosforečnou pro korekci

a doladění jemných chuťových chyb nápojů.

Filtrační prostředek:  
Vulcacel 200

filtrační prostředek, který je hlavně určen pro fázi náplavu při

křemelinové filtraci. Je sestaven z křemeliny, perlitu,  bavlněných

a celulózových vláken


Poslední aktualizace: 2012-05-10 11:18:15

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google