Křemeliny, perlity, celulózy

Kieselgur, Perlite, Zellulosen

vyráběné firmou World Minerals, S.A.

Paleta produktů zahrnuje křemeliny, perlity a celulózy jak z evropských, tak i z amerických těžebních dolů. Díky nízkým hodnotám BSI (rozpustnost železa v pivě) jsou zvláště oblíbené zámořské výrobky. Podle požadavků filtrace se nabízí prostředky s různou hrubostí částic - od velmi jemných až po hrubé. Inovací se do programu dostal produkt Celite-„CYNERGY“ (http://www.celitecynergy.com), pomocný filtrační materiál s velmi aktivním svrchním povrchem. Tento materiál přispívá k zjednodušení procesu, neboť filtrace a stabilizace probíhají zároveň. Přitom dochází také k velkým úsporám měrné spotřeby na hektolitr (až 30%).

back to: Filtrační prostředky


Poslední aktualizace: 2012-05-11 09:16:03

 

 

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google