Filtrační média

Filtermedien

Pomocné filtrační prostředky


Fibracel se skládá z křemeliny a alfa-celulózy a používá se k vytvoření přednáplavové vrstvy křemelinových filtrů.


Fibraperl je složen z perlitu a výběrových celulózových vláken. Jedná se o nově vyvinutý pomocný filtrační materiál, který se používá k vytvoření filtračního koláče při vakuové filtraci. Použitím vybraných surovin a jedinečné výrobní techniky v našem novém vlastním mísícím zařízení garantujeme rovnoměrné složení všech výrobků.

back to: Pivo


Poslední aktualizace: 2012-05-10 11:30:33

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google