Naplavovací filtrace

Anschwemm-Filtration

Naplavovací filtrace


Mezi naše dodavatele se řadí také firma World Minerals S.A., jako jeden z největších výrobců a dodavatelů pomocných filtračních prostředků, tj. křemeliny a perlitu. 


Již od roku 1932, tehdy ještě za vedení pana Johna Mansville, dodává Vulcascot křemelinu a perlity do nápojařského odvětví. Celite, jako obchodní jméno křemeliny, je známé po celém světě, Hyflo Super Cel , Standard Super Cel a Filtercel E představují kromě dalších stupňů také garanci pro nejlepší filtraci při současné nejšetrnější kvalitě vína.

V posledních desetiletích jsou stále více používány vakuové rotační filtry, čímž nabývají také perlity na větším významu. Aby se vyhovělo vysokým nárokům sklepmistrů, je rovněž Harbolite nabízen v různých stupních mletí.

back to: Filtrace


Poslední aktualizace: 2012-05-10 11:23:02

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google