Vinifikace mladého vína

Jungwein-Vinifikation

Cílená vinifikace mladého vína je bezpodmínečně nutná pro udržení dříve dosažené kvality. Aby se vyhovělo stále stoupajícím nárokům zákazníka, musí být moderní vína bezchybná a čistá. Díky včasnému rozpoznání a úpravě oněch chyb nebo odstranění neuhlazeností, stejně jako stabilizaci vína, získají vína náskok v prodeji zákazníkům. Proto jsou k dispozici produkty pro čiření a adsobrci bílkovin, BSA, odkyselení.

Čiření a senzorická harmonizace v mladém víně je jedním z nejdůležitějších technických opatření ve sklepě. Ovlivňují rozhodujícím způsobem vývoj a trvanlivost vín.

Čiření s kieselsolem(křemičitým solem)/želatinou 

Široká paleta nabízených křemičitých solů a želatinových preparátů se používá pro čiření mladých vín.

Úprava kyselosti a stabilizace krystalků

Kvašení, anebo odkyselení, stabilizace vinního kamene pomoci kyseliny metavínné  anebo CMC.
Každý ročník má své vlastní požadavky a vyžaduje různé zacházení. Široký výběr našich výrobků nabízí optimální možnosti ošetřeni dle Vašich potřeb.

Harmonizace chuti

Pro optimální prezentaci vína lze téměř každé víno ještě trochu upravit. Předevžím tzv. Finishing před naplněním zaoblí “rohy a hrany”. Víno se tím “zaoblí”. Stejně tak lze odstranit větší či menší nerovnosti.

 

back to: Ošetření moštu & vína


Poslední aktualizace: 2012-05-25 12:23:27

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google