Paletizace a vykládací systémy, transport sudů a palet, včetně zkoušení palet

Palletierungs- und Abräumungssysteme

Paletizační systémy jsou koncipovány pro paletizaci více produktů v oblasti nízkého nebo vysokého výkonu. Lze paletizovat skleněné lahve, PET lahve a plechovky do oválných, kartónových a tzv. „tray“ balení ve všech běžných velikostech palet, tj. na 1/4, 1/2, Euro a průmyslových paletách:

  • vratné obaly až 800 vrstev/h,
  • nevratné obaly až 700 vrstev/h,
  • kartony do 700 vrstev/h,
  • Keg sudy do 300 vrstev/h.

Vykládací systém s funkcí vyrovnávání úrovně vykládá automaticky, po jednotlivých vrstvách plechovky a obaly z nového skla. Paleta sama se při vykládání nehýbe. „Proložky“ jsou během posunutí zafixovány a nakonec odebírány pomocí „handling“ robotu. Palety se vykládají pomocí vykládacího systému s paletizačním „zdvihadlem“. Kombinací optimální konstrukce a řídícího konceptu s vysokým podílem řídící techniky a promyšleného uspořádání mohou být dopravovány jak kartony, traye, kegy nebo i jiné obaly.

Přeprava palet je vhodná pro veškeré běžné typy palet. Za tímto účelem se používají:

  • válečková trať,
  • řetězová dráha,
  • otáčecí zařízení,
  • přesun směru dopravy,
  • paletový magazín.

Nový kontrolní systém palet QualiPAL II odpovídá vysokým nárokům techniky skladových regálů. Vysoký výkon kontroly a tolerantně neutrální kontrola představují záruku pro maximální hospodárnost a minimalizaci počtu vyřazených defektních palet na absolutně nutnou hladinu. Díky modulární konstrukci lze zařízení přizpůsobit všem přáním zákazníka. Sem se řadí mezi jinými cílená a vylepšená identifikace uvolněných nebo částečně zlomených průběžných výztuh, rozeznání uvolnění hřebíkových spojů, kontrola špalíkové výztuže - ve speciálním kovovém úhelníku - Düsseldorfských palet a
odpovídající automatické označení pokynů pro opravu. QualiPAL II je správným řešením pro průmyslové palety, Euro palety, půlpalety a Düsseldorfské palety.

back to: Plnění


Poslední aktualizace: 2012-05-10 11:20:29

 

 

 

 

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google