Průmyslová zkoušecí technika měřící systémy

Industrielle Prüftechnik und Messsysteme

Nabízíme systémy, které tvoří centrální bod kontroly kvality, spojovací místo mezi různými kontrolními funkcemi senzoriky a vizualizace.

 • kontrola naplnění pomocí kamery, vysoké frekvence nebo rentgenu
 • kontrola a inspekce uzávěru
 • řídící systém plnění
 • třídění lahví dle tvaru a barvy
 • kontrola etiket, popř. kontrola usazení etiket v etiketovacím stroji
 • průběžná kontrola usazení etiket
 • kontrola datových údajů
 • kontrola zbytkové kapaliny pomocí vysoké frekvence nebo rentgenem
 • rozpoznávací systém pro bedny, kartony a traye
 • třídící zařízení pro logistiku nápojů
 • systém pro hodnocení záloh obalů

back to: Plnění


Poslední aktualizace: 2012-05-10 11:20:40

 

Sitemap    Kontakt    Impressum    
 
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google